Klachten

De doelstelling van deze site is om op een interactieve manier met onze buren in contact te komen. En uiteraard is het daarbij de bedoeling dat als er last van ons wordt ondervonden dat we dat dan graag via ons forum willen vernemen. Echter voor alle duidelijkheid: onze site is géén vervanger van de officiele […]

Uitkomsten snuffelmetingen kenbaar gemaakt door ODZOB

Door ODZOB zijn in de periode van september 2015 tot en met juli 2016 een aantal snuffelrondes uitgevoerd in de wijk Brouwhuis. In een uitgebreid rapport zijn alle bevindingen en constateringen verantwoord. Hoe er te werk is gegaan en wie welke rol daarin heeft vervuld is allemaal terug te vinden in genoemd rapport. Voorzover bekend […]

Wie wil er “Werken bij Coppens”

Als middelgroot familiebedrijf hebben we ook regelmatig werk te bieden. Zo zijn we op dit moment op zoek naar jeugdige collega’s, het liefst uit de directe omgeving van Brouwhuis. We zijn namelijk op zoek naar jongelui die zin hebben om als weekendkracht of als oproepkracht ons tijdens vakanties  te komen ondersteunen. We zoeken mensen met […]

Samenwerking Coppens Diervoeding met Carapax op Omroep Brabant

Door Coppens Diervoeding wordt samengewerkt, in het kader van software-ontwikkeling, met het IT bedrijf Carapax.  In de uitzending van Omroep Brabant wordt, vanwege de opening van een kantoor in Eindhoven, hier bijzondere aandacht aan besteed. Wil je de uitzending terugkijken dan kun je hier klikken. Wat is er dan zo bijzonder aan deze samenwerking dat […]

Hoger Beroep ingesteld bij Raad van State

Bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de RvS is een procedure gestart door P.H.J. van den Broek. Deze procedure heeft betrekking op de uitspraak van Rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch van 21 oktober 2016. Het gaat hier, uiteraard, om de omgevingsvergunning milieu welke is verleend aan Coppens Diervoeding. Wanneer de zitting zal plaatsvinden is nog niet bekend. [&hellip...

Publicatie in Eindhovens Dagblad

Nadat de informatie over de nieuwe website gedeeld was met de wijkraad van Brouwhuis hebben we ook een persbericht naar het ED gestuurd. Deze krant heeft er op 23 november 2016 een artikel aan besteed. Je kunt het teruglezen door hier te klikken. In het artikel word ook wijkbewoner Pieter van den Broek genoemd. Pieter […]

Uitspraak Rechtbank Den Bosch

Er liep nog een bezwaarprocedure van een omwonende op de nieuwe vergunning-aanvraag. In september 2016 is hierover een rechtszitting geweest en recent heeft de rechter hierop een uitspraak gedaan. Er is bepaald dat de bezwaren ongegrond zijn en dat de vergunning terecht is verleend. De mogelijkheid voor de omwonende staat nog open om in hoger […]

Coppens MVO verslag

Op vele fronten is Coppens actief en levert zij haar bijdrage voor haar omgeving. In ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – verslag worden een aantal activiteiten in het bijzonder toegelicht. Hieronder kun je door te klikken het verslag inzien Mvo verslag Coppens versie 2014