Veel gestelde vragen (FAQ)

Is de fabriek aan de Gerstdijk te bezoeken

We zijn trots op de moderne fabriek en dat willen we graag  laten zien. Hoe…

Het is heel gebruikelijk dat we rondleidingen en presentaties verzorgen voor mensen en groepen van diverse pluimage. Dat kan zijn van leerlingen van scholen in de omgeving tot hoogtechnische medewerkers van een leveranciersbedrijf. We hebben daarvoor een mooie presentatie én hulpmiddelen in de vorm van audio-apparatuur. In verband met de veiligheid van werken in de fabriek moeten we dit soort bezoeken wel altijd goed regelen en organiseren.
Heb jij, of hebben je buurtbewoners interesse om een keer een kijkje te nemen in onze fabriek dan is dat altijd mogelijk. Laat het weten aan de contactpersoon van Coppens (zie contactpagina).

Ook kun je een mail sturen naar info@coppens.nl en dan gaan wij het regelen.

Wat is de ‘waarde’ van Coppens Diervoeding voor de omgeving

Hoe wil je de waarde uitgedrukt zien; in getallen of in Euro’s ?

Coppens is als werkgever direct verantwoordelijk voor het werk van ongeveer 70 mensen. Deze mensen komen uit de directe omgeving van Helmond. Naast deze 70 mensen zijn er diverse leveranciers die, in meer of mindere mate, werkzaam zijn voor of bij Coppens. Bij deze indirecte mensen gaat het al snel om het dubbele aantal.  Je moet dan denken aan bijvoorbeeld de schoonmaak, onderhoud van pand en fabriek, inhuur bij drukte, voorraadleveranciers, ICT-dienstverlening en kantoorbevoorrading. Daar waar mogelijk worden plaatselijke leveranciers en dienstverleners ingezet.

De fabriek zelf is vooral bestemd voor productie van voeders. De klanten zitten in de omgeving van Helmond. Als je een cirkel om de fabriek trekt dan rijden we met onze vrachtauto’s ongeveer 100 kilometer rond de fabriek. Met ons voer worden dagelijks 6 miljoen kuikens gevoerd en worden er een half miljoen varkens (biggen, zeugen en vleesvarkens) gevoerd.

Als familiebedrijf dat al meer dan 90 jaar bestaat hebben we goede maar ook slechte tijden gekend. Op dit moment is het een bedrijf met een gezonde balans en een stevig fundament. Hiermee zijn we in staat om ambities voor langere termijn te benoemen maar ook deze waar te maken. Degelijkheid en deugdzaamheid gaan bij Coppens wel hand in hand met innovatie, vernieuwing en gezonde nieuwsgierigheid naar het onbekende.

 

Wie is Coppens

Coppens is al een oude familienaam die vooral in Brabant heel veel voorkomt.  Interessant, maar…..

De familienaam Coppens is een naam die van oudsher veel verbonden is met molenaars en mulders. In de vorige eeuw waren er op het Brabantse land in best wel veel dorpen  mulders die de naam Coppens droegen. De Coppens-familie waar we het hier over hebben komt oorspronkelijk uit Hoogeloon. Dat is het dorp waar Godefridus Coppens in 1925 zijn bedrijf startte. Zijn zonen Frans en Ad Coppens namen het bedrijf over in 1961 en in 1990 werd het bedrijf door de derde generatie overgenomen. De zonen van Frans (Theo en Fred) zijn dus ook al weer 25 jaar de eigenaren van het bedrijf wat officieel ‘Coppens Diervoeding’ heet.

Beide zonen zijn dagelijks actief in het bedrijf in Helmond en zijn zeer nauw betrokken bij de ontwikkelingen binnen het bedrijf. Fred is de inkoper bij Coppens  en Theo is de technische man die destijds in 1990 de fabriek mee gebouwd heeft. Theo heeft overigens ook een aantal jaren in Brouwhuis gewoond.
Het bijzondere aan dit familiebedrijf is dat de dagelijkse leiding niet in handen van de familie is. Algemeen directeur van het bedrijf is Hendrik de Vor.

 


Fred Coppens de oudste van de twee broers

Coppens

Theo Coppens de jongste dus van de twee broers

Wat wordt er gemaakt in de fabriek op de Gerstdijk

Op de Gerstdijk in Helmond gebeurt veel, maar wat Coppens doet, lees je hier.

In de fabriek van Coppens aan de Gerstdijk produceren we alleen maar diervoeders voor varkens (van klein tot groot), vleeskuikens en kalkoenen. In het verleden is er ook voer geproduceerd voor andere dieren. Maar waar Brouwhuis ons nog het beste van zal kennen is van de productie voor vissen.
De productie van visvoeders is een proces waarbij veel meer geuren vrijkomen dan bij de productie van de andere voeders. Door de vele klachten, en na veel overleg wat gevoerd is met de wijkraad over de klachten, is Coppens op zoek gegaan naar een oplossing hiervoor.
Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de productie van visvoeders (onder de naam Coppens International) is verplaatst naar Duitsland. Daar vindt op dit moment in Nettetal, net over de grens bij Venlo, alleen nog maar de productie van het visvoer plaats. Met de verplaatsing van de productie van het visvoer naar Duitsland, de plaatsing van een Aerox én de verhoging van de schoorsteen behoort deze geuruitstoot nu tot het verleden.

Wanneer wordt er geproduceerd bij Coppens

Bijna volcontinu, maar niet helemaal.

In de regel vindt productie plaats in een drieploegendienst van maandagmorgen 06:00 tot en met zaterdagochtend 06:00. Wel komt het regelmatig voor dat op zaterdagochtend óók wordt geproduceerd voor speciale producten. Dit betekent dus sowieso dat er vijf dagen, 24 uur per dag (5 * 24) wordt geproduceerd. Dat doen onze drie ploegen in een rooster van :

Vroegdienst 06:00 – 14:00 uur

Late dienst    14:00- 22:00 uur

Nachtdienst  22:00- 06:00 uur

Wel is het zo dat de aanvoer (grondstoffen) en afvoer (eindproducten van diervoeders) in een tijd-frame van ’s morgensvroeg 06:00 tot ongeveer 22:00 plaatsvindt. In de nachtelijke uren vindt er dan ook normaal gesproken geen, of nauwelijks, transport plaats.

Wat wordt er geproduceerd bij Coppens

Coppens is een mengvoerfabriek waar productie van diervoeders plaatsvindt.

Bij Coppens heeft in de loop der jaren een specialisatie plaatsgevonden in mengvoederproducten voor varkens en vleeskuikens. Alhoewel de eindproducten, de korrels of het meel, veel op elkaar lijken is de samenstelling voor beide diersoorten toch heel anders.

Volwaard_Coppens_Diervoeding -1 Baby_Big_XL_Coppens_DiervoedingAP0P6234Vleeskuiken resultaten Coppens Diervoeding

Hoe verloopt het productieproces

Een lastig te vertellen verhaal in woorden maar eenvoudig weer te geven in een plaatje

Stroomschema fabriek

In dit overzicht zie je, van links naar rechts, het proces zoals dat bij Coppens verloopt. De gele lijnen (elevatoren) laten zien dat het product vier keer van beneden naar boven wordt getransporteerd. Bij Coppens hebben we het dan over een overbrugging van een hoogte van gemiddeld 35 meter hoog.

Wat wordt er door Coppens gedaan om de geur te verminderen

Heel veel, vinden wij tenminste. Lees verder voor óns verhaal.

Afgelopen jaren is er veel geklaagd over de geur (stank) die veroorzaakt zou worden door de productie bij Coppens. Nu is het natuurlijk ook zo dat er bij het produceren van mengvoeders een geur wordt verspreid die de een minder aangenaam zal vinden dan de ander. Wij hebben, om aan de stroom klachten iets te doen, in de afgelopen jaren verschillende maatregelen getroffen om de geuruitstoot te verminderen:

  • de productie van visvoeders is verplaatst naar Nettetal in Duitsland
  • de schoorsteen op de fabriek is verhoogd van 45 meter naar 65 meter
  • er is een Aerox apparaat geïnstalleerd die 80% van de geur afvangt

En nog steeds zijn we een bedrijf dat geur verspreidt. En voor alle duidelijkheid: dat zal ook altijd zo blijven. Het is namelijk een utopie om te veronderstellen dat alle geur afgevangen zou kunnen worden. Maar wij denken met al deze maatregelen, die ons veel geld hebben gekost en nog steeds kosten, de overlast wel tot een minimum te kunnen beperken.

Komt de geur vrij tijdens het productieproces of voor het productieproces

Het antwoord op deze vraag is wel interessant maar je hebt er in de wijk weinig aan. Lees maar…

Tijdens het laden en lossen van de natuurproducten wordt er geur verspreid. Je ruikt het dus bij Coppens aan de Gerstdijk als er een vracht tarwe of soja-schroot wordt gelost. Deze geur zul je echter nauwelijks ruiken in Brouwhuis. Deze lichte geur verspreid zich wel in de omgeving van de fabriek maar is niet erg ‘aanwezig’.
Anders wordt het als we de grondstoffen gaan verwerken in de fabriek. Tijdens het malen en mengen zul je ook nog weinig ruiken. Het proces daarna, het persen en expanderen, zorgt voor de geur. Hierbij worden de producten verhit en komen de geuren ten gevolge van de verhitting vrij.
Als na het persen de korrels weer worden gekoeld dan komt de lucht die we hiervoor gebruiken via de schoorsteen vrij. Dit is de geur-uitstoot waar de meeste mensen ons in Brouwhuis van zullen kennen.

Coppens praat over geur, Brouwhuis praat over stank; wat is het verschil ?

Meestal praat je over bloemengeur en over rioolstank. Wat is het verschil ?

Zoals gezegd genieten de meeste mensen van bloemengeur en ervaren ze rioollucht als vies. Geur is overal om ons heen. Vaak beseffen we nauwelijks dat we geuren ruiken, maar slaan we onbewust wel geurherinneringen op. Zo heeft je eigen huis een speciale geur maar ook je werkomgeving of school. Soms komt een geur weer naar voren en daarbij komen dan spontaan herinneringen naar boven.

Als geur een negatief effect heeft praten we over geurhinder of stankoverlast. Stankklachten komen meestal in de publiciteit als het gaat om geurhinder door bedrijfsmatige activiteiten of door een ongeluk op een bedrijventerrein. Maar stank komt uiteraard op veel meer plekken voor in je leefomgeving. Al ervaart iemand een geur als hinderlijk dan wil dat nog niet zeggen dat dit maatschappelijk of volgens (milieu)wetgeving onacceptabel is.

Geur hangt rondom de geurbron, maar afhankelijk van de sterkte van de geur vindt er ook verspreiding naar de wijdere omgeving plaats. Bij stankoverlast is de geur vooral windafwaarts een probleem. Tegelijkertijd verdunt de aanwezige wind de geur en hoe verder van de bron af, des te minder het geroken wordt. Hoge temperaturen kunnen stank verergeren. Geuren worden in ieder geval intenser bij warmer weer en soms leidt hitte op zichzelf tot stank. Zo is  gedurende een hete zomerperiode bijvoorbeeld ook gemakkelijker rioollucht te ruiken.

Geur en stank zijn subjectieve begrippen. Wat voor de één dus lekker ruikt, kan voor een ander stinken. Het is hoe dan ook dat als een bedrijf  werkt met stoffen en/of producten die geur veroorzaken hierdoor geuruitstoot plaatsvindt. En dat doet Coppens dus ook. Wel moeten we ons houden aan geuruitstoot (emissie)-normen. Die normen zijn vastgelegd in de milieuvergunning van ons bedrijf. Waar we ons volledig aan houden.

Waar wordt het meest over geklaagd bij Coppens Diervoeding

Meestal wordt er meer over geluid geklaagd dan over geur. Bij Coppens is dat anders.

In de directe omgeving van Coppens wordt het meeste geklaagd over stank. Wij bij Coppens praten liever over geurhinder. Deze klachten nemen de laatste jaren toe.  Je kunt de klachten overigens zelf ook raadplegen via onderstaande site. Hier kun je door, bijvoorbeeld te selecteren op Helmond, zien wat er aan meldingen bij de Milieudienst zijn binnengekomen, op welk tijdstip de klacht is ingediend en wat er mogelijk door de ODZOB aan opvolging aan is gegeven.

http://milieuklacht.gelderland.nl/OverzichtMeldingen.aspx

Hoeveel klachten worden er gemeld over Coppens

Het liefst hebben wij dat een klacht over ons ook bij ons wordt gemeld. Daar kunnen we iets aan doen. Maar als er een klacht volgens de procedure van de milieudienst wordt gemeld, dan kun je daarvan een overzicht krijgen. Dit overzicht staat op de website van de milieudienst. Wat je hier niet precies kunt terugvinden is of het inderdaad een klacht over Coppens of over een ander bedrijf in onze omgeving is.

http://milieuklacht.gelderland.nl/OverzichtMeldingen.aspx

 

Welke investeringen doet Coppens om de hinder in Brouwhuis te verminderen

Als Coppens Diervoeding doen we heel veel aan geurvermindering.

Maar als bewoner in de omgeving, waar je de last persoonlijk ervaart, is dit natuurlijk een antwoord waar je niet zo heel veel mee kunt. Maar concreet op een rij gezet hebben we de volgende maatregelen genomen:

  • In 2014 zijn we gestopt met de productie van visvoeders. Door een groot aantal bewoners werd de geur die hiermee werd verspreid als irritant ervaren. Vanaf oktober 2014 is hier dus niets meer van te ruiken. Productie vindt tegenwoordig in Duitsland (net over de grens bij Venlo) plaats
  • In februari van 2016 is er een extra hoge schoorsteen op de fabriek geplaatst. Voorheen vond de uitstoot van de gekoelde lucht op een hoogte van 45 meter plaats. Met deze nieuwe schoorsteen is de hoogte naar 65 gebracht. Door deze verhoging vindt de verspreiding op veel grotere hoogte plaats en daarmee is de verspreiding veel groter en dus wordt de geur ook heel erg sterk verminderd
  • In november 2015 is er in de fabriek een Aerox apparaat geplaatst. Alle lucht wordt, voordat deze door de schoorsteen de fabriek verlaat, via koude-oxidatie behandeld. Hiermee wordt de geur met minimaal 80% gereduceerd

De combinatie van schoorsteen en Aerox bedraagt een totale investering van eenmalig € 1 mio. De jaarlijks terugkerende kosten voor onderhoud en dergelijke bedraagt €100.000.

20160224_111235

Waarom heeft Coppens Diervoeding een convenant met de wijkraad gesloten

De wijkraad van Brouwhuis is voor ons een heel belangrijk overlegorgaan.

Met de wijkraad spreken we op regelmatige basis over wat de  plannen van Coppens zijn en wat dat zou kunnen betekenen voor de omgeving. De wijkraad is ook regelmatig te gast op onze fabriek. De besprekingen leiden vaak tot afspraken of acties. In de loop van 2015 zijn er op deze manier afspraken gemaakt in het kader van de nieuwe vergunningsaanvraag. Om de afspraken formeel vast te leggen is dit beschreven in een convenant.

De conventant is hieronder te raadplegen.

Convenant

Kan Coppens het zo regelen dat ze helemaal niet geroken wordt

Een lastig te beantwoorden vraag, maar we gaan een poging doen.

Theoretisch zou het best mogelijk zijn om het proces zo in te richten dat Coppens nauwelijks nog geroken zou worden. Technisch zijn er heel veel mogelijkheden maar de vraag is of het allemaal ook ‘uit’ kan. Als economische organisatie zijn we best wel bereid hoge investeringen te plegen om minder overlast te veroorzaken. Maar aan de andere kant zijn we natuurlijk ooit heel bewust vanuit een woonkern (Hoogeloon) verhuisd naar een industrieterrein met categorie 5 in de veronderstelling dat we daarmee ook voor de toekomst vooruit konden.
Bovendien is het ook zo dat we altijd zullen blijven werken met natuurproducten (tarwe, soja) die een bepaalde geur met zich meedragen. Tijdens het productieproces worden deze geuren door verhitting versterkt (net zoals thuis in de keuken gebeurt als je aan het koken bent). Met de hoge schoorsteen en Aerox-apparaat zorgen we voor een vermindering van 80%.  En dat is, heel correct, geen 100%. We zullen dus geur blijven verspreiden maar heel veel minder dan in het verleden én ook heel veel minder doordat we zware investeringen hebben gepleegd.

Is Coppens bereid om ook zelf te komen ruiken in de wijk als er geklaagd wordt

Wie A zegt moet ook B durven te zeggen.

We willen als Coppens heel graag in een open communicatie met de omgeving acteren. Deze manier van opzetten van een website is daar een voorbeeld van. Dat betekent ook dat als er klachten over ons zijn dat we dan heel graag met de melder in contact treden om daadwerkelijk vast te stellen of de klacht inderdaad op ons als bedrijf betrekking heeft. En hiermee is de vraag dus ook beantwoord.
We willen inderdaad zelf graag mee komen ruiken op de locatie waar de overlast het meest wordt ervaren. Je kunt hiertoe contact opnemen met een van de contactpersonen (zie contactpagina)  of je kunt in je klacht vermelden dat je heel graag hebt dat er een bezoek wordt afgelegd. Vermelding van adres en huisnummer is dan wel noodzakelijk.